DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2019-27-0.72-77

IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE APPROACH IN THE PROCESS OF DESIGNING PRACTICUM “THE HISTORY OF UKRAINE IN SOURCES”

Петро Мороз, Ірина Мороз

Анотація


Статтю присвячено реалізації компетентнісного підходу в процесі конструювання практикуму “Історія України в джерелах”. У статті виокремлено методичні умови реалізації компетентнісного підходу в процесі конструювання практикуму “Історія України в джерелах” та розкрито методику роботи з історичними джерелами в процесі навчання історії в закладах загальної середньої освіти. Зазначається, що завдання в практикумі мають становити певну систему та сприяти розвитку не лише репродуктивної, а й творчої діяльності і рефлексивних якостей учня. Провідну роль у практикумі має бути відведено творчим та дослідницьким завданням. Такий підхід сприятиме формуванню в учнів умінь критичного аналізу історичних джерел, історичного мислення загалом. На думку авторів, під час відбору до практикуму історичних джерел різного типу необхідно враховувати багатоперспективний (багаторакурсний) підхід, коли певна історична ситуація висвітлюється з кількох – щонайменше двох – перспектив (ракурсів), що репрезентують різні суспільні позиції та інтереси. Автори наголошують, що у зазначеному контексті досить важливим є розвиток умінь аналізувати та критично оцінювати інтерпретацію минулого, що міститься в будь-якому джерелі, з позиції її відповідності реальним фактам, іншим джерелам інформації. Зазначено, що проблема організації роботи учнів з різними типами історичних джерел засобами практикуму є складною і потребує окремого дослідження. Зокрема, в процесі конструювання практикуму “Історія України в джерелах” подальшого вивчення потребує методика організації проектної та дослідницької роботи учнів на основі опрацювання різних типів джерел.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.