Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Віктор Лабунець
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Наталія Деньга
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МЕТРО-РИТМІЧНОГО ЧУТТЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В АНСАМБЛІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ Анотація   PDF
Олена Тарківська-Нагиналюк
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО СМАКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Роман Чорпіта
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕРУДОВАНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Ван Їсін
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Тетяна Бабюк
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Анотація   PDF
Тетяна Карпенко
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРАВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Петро Ситник
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА І. ОГІЄНКА: ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Світлана Поліщук
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ПОЕТАПНА МЕТОДИКА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА в ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Віктор Лабунець, Жанна Карташова
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ШКІЛ іЗ ЄВРЕЙСЬКОЮ І РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1991-2010 рр.) Анотація   PDF
Світлана Шевченко
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Анотація   PDF
Євген Підлісний
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ”: ДОСВІД, СТАН І ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Лілія Ткач
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРИНЦИПОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Хуан Ге
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРОБЛЕМА НЕУСПІШНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ І ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО Анотація   PDF
Олена Довгань
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРОБЛЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПЕРІОДИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ПРАКТИЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ XIX СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Валентина Вонсович, Геннадій Вонсович
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРОБЛЕМА ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА ТКАЧЕНКА Анотація   PDF
Геннадій Ковальчук, Володимир Присакар
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Людмила Машкіна
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ Анотація   PDF
Людмила Онищук
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ “МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ” У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Тамара Турчин
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ГІМНАЗІЇ Анотація   PDF
Людмила Онищук
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ АКТОРА Анотація   PDF
Микита Галкін
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРОФЕСІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ КОМЕРЦІЇ Анотація   PDF
Наталія Ржевська
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ І.А. ЗЯЗЮНА Анотація   PDF
Оксана Цюняк
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ Анотація   PDF
Сергій Бабюк
 
176 - 200 з 289 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>