Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика НАСТАНОВНО-ОРІЄНТАЦІЙНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СПРИЙНЯТТЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ НА ОСНОВІ ПЛАСТИЧНОГО ІНТОНУВАННЯ Анотація   PDF
Андріана Джумеля
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ТА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Наталія Каньоса
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика НАСТУПНІСТЬ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ І МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У МОВЛЕННЄВОІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Олеся Мартіна
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика НАСТУПНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ІНТЕРПРЕТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ ЧИННИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ Анотація   PDF
Ігор Горошкін
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ДИТЯЧОЮ КНИГОЮ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ОГІЄНКА Анотація   PDF
Галина Ватаманюк
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОІНТОНАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Богдан Панчук
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИВАЛЬНО-МОВЛЕННЄВОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Галина Ватаманюк
 
№ 28 (2020): Педагогічна освіта: теорія і практика НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ КРАЇН ДАЛЕКОГО ЗАРУБІЖЖЯ Анотація   PDF
Лілія Асхатівна Мартинець
 
№ 28 (2020): Педагогічна освіта: теорія і практика НЕОБХІДНІСТЬ І ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН У РОБОТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ З ПЕРСОНАЛОМ Анотація   PDF
Світлана Вікторівна Поліщук
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика НЕПЕРЕРВНІСТЬ ЕТАПІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ, ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
Олена Дутко
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ІЗ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Віталіна Гріньова
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ОБДАРОВАНІ ДІТИ: ВИЯВЛЕННЯ, НАВЧАННЯ, РОЗВИТОК Анотація   PDF
Наталія Мозгальова, Ірина Герасимова
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНЯМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС Анотація   PDF
Олена Аліксійчук
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН” Анотація   PDF
Олена Войтович, Вікторія Перетятько
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Олеся Мартіна
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ІГОР ІЗ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ Анотація   PDF
Мар'яна Гордійчук
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-АНЕСТЕЗІОЛОГІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Надія Чабанович
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Людмила Воєвідко
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ “МИСТЕЦТВО” ЯК СФЕРА ВИХОВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Ірина Дорож, Анатолій Ковальчук
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ОСНОВИ АНАЛІЗУ СКУЛЬПТУРНИХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ХУДОЖНІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Алла Бренюк
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ Анотація   PDF
Ольга Кузнецова
 
№ 28 (2020): Педагогічна освіта: теорія і практика ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ БАГАТОРІВНЕВОГО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ ТА МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
Альона Олександрівна Прокопенко
 
№ 28 (2020): Педагогічна освіта: теорія і практика ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Надія Володимирівна Скотна, Галина Миколаївна Лялюк
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Людмила Сидорук
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
Тамара Полонська
 
151 - 175 з 335 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>