Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У РОБОТІ НАД ТЕКСТАМИ РІЗНИХ ТИПІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Наталія1 Третяк
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ян Цзюнь
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Сергій Бабюк, Тетяна Федірчик
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ Анотація   PDF
Тетяна Опалюк
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ НАВЧАННЯ В ЛІЦЕЇ Анотація   PDF
Тетяна Назаренко
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ФІЛОСОФІЇ В ШКОЛІ Анотація   PDF
Вікторія Кришмарел
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Олена Шевченко
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНОГО СЛУХУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “СОЛЬФЕДЖІО” Анотація   PDF
Тетяна Борисова
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОГЛЯДУ У СПАДЩИНІ МИКОЛИ ШЛЕМКЕВИЧА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
Оксана Яців
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Оксана Городиська
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДИНАМІЧНОСТІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Ліна Голуб, Євгенія Шаповал
 
№ 28 (2020): Педагогічна освіта: теорія і практика МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я Анотація   PDF
Юлія Миколаївна Танасійчук
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Тетяна Запорожченко
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Тарас Пухальський
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИХОВНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Сергій Черняк
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МОНІТОРИНГ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ Анотація   PDF
Олена Березкіна, Оксана Височин
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МОТИВАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
Оксана Сагач
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА У ДОШКІЛЬНІЙ І ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ: СИСТЕМА РОБОТИ Анотація   PDF
Юлія Павленко, Оксана Вільхова
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МУЗИЧНА ІНФОРМАТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Василь Олійник
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МУЗИЧНА КАЗКА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Тетяна Борисова
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Алла Захарченко
 
№ 28 (2020): Педагогічна освіта: теорія і практика НАВЧАЛЬНИЙ ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Ланіна
 
№ 28 (2020): Педагогічна освіта: теорія і практика НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ДОБУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (2000-ні рр.) Анотація   PDF
Світлана Миколаївна Шевченко
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ Анотація   PDF
Наталія Мєлєкєсцева
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика НАПРЯМИ РОБОТИ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА ІЗ СІМ’ЯМИ ПІДЛІТКІВ Анотація   PDF
Тетяна Кобилянська
 
126 - 150 з 335 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>