Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика КОМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТИЛІСТИЧНИХ МИСТЕЦЬКИХ НАПРЯМІВ ЯК ОСНОВА ФОРТЕПІАННОГО СТИЛЮ ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО Анотація   PDF
Ірина Савлук
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика КОМПОНЕНТИ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ Анотація   PDF
Людмила Яковишена
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ КЕРІВНИКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ Анотація   PDF
Дмитро Мазур
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ І ХОРЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
Ван Юаньсінь
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика КОНСОЛІДАЦІЙНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Олена Шевченко
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕДШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Мар’яна Гордійчук
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Людмила Загородня
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІЗ БІОЛОГІЇ Анотація   PDF
Олена Комарова
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МАЙСТЕР-КЛАС – ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ДЕФЕКТОЛОГА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Марина Кононова
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕДІАОСВІТА В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Дмитро Бачинський
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОД ТЕАТРАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ Анотація   PDF
Валерія Домбровська, Вікторія Приліпко
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Мар’яна Гордійчук, Тетяна Колтунович
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВИХ УРОКІВ МИСТЕЦТВА В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Олена Аліксійчук
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У РОБОТІ НАД ТЕКСТАМИ РІЗНИХ ТИПІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Наталія1 Третяк
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ян Цзюнь
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Сергій Бабюк, Тетяна Федірчик
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ Анотація   PDF
Тетяна Опалюк
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ НАВЧАННЯ В ЛІЦЕЇ Анотація   PDF
Тетяна Назаренко
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ФІЛОСОФІЇ В ШКОЛІ Анотація   PDF
Вікторія Кришмарел
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Олена Шевченко
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНОГО СЛУХУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “СОЛЬФЕДЖІО” Анотація   PDF
Тетяна Борисова
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОГЛЯДУ У СПАДЩИНІ МИКОЛИ ШЛЕМКЕВИЧА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ Анотація   PDF
Оксана Яців
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Оксана Городиська
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДИНАМІЧНОСТІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Ліна Голуб, Євгенія Шаповал
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Тетяна Запорожченко
 
101 - 125 з 289 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>