Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ яК ЕФЕКТИВНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО зОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
Алла Загородня
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ДО ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: Е.Д. ГІРШ І “БАЗОВІ ЗНАННЯ” Анотація   PDF
Наталія Дічек
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Людмила Шелестова
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ДУХОВНА МУЗИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Людмила Московчук
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОГНІТИВНІЙ ТА ЕМОЦІЙНІЙ СФЕРАХ Анотація   PDF
Олена Максимова, Марія Федорова
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ РОБОТИ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖІО ТА МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ДМШ І ДШМ Анотація   PDF
Віталіна Гріньова
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ГОТОВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Дмитро Пузіков
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Тетяна Танько, Марія Чернявська
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Людмила Московчук
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕТНОРЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОЇ МОВИ НАРОДНОТАНЦЮВАЛЬНОЇ МУЗИКИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (НА ПРИКЛАДІ АНСАМБЛЮ НАРОДНОЇ МУЗИКИ ОЛЕКСІЯ БЕЦА) Анотація   PDF
Іван Маринін
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ІГРОВИХ МОДЕЛЕЙ СУПЕРНИЦТВА І СПІВПРАЦІ У МІНІ-ФУТБОЛІ Анотація   PDF
Євгенія Шаповал, Олександр Донець, Олександр Петришин
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЖАНРОВЕ РОЗМАЇТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ НАРОДНО-ПІСЕННОЇ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ Анотація   PDF
Світлана Чайка
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 20-Х – ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ ст. В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Геннадій Ковальчук
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТА ЯК СУБ'ЄКТА НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ Анотація   PDF
Оксана Сагач
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЗАСОБИ “ТЕАТРАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ” У ВИХОВАННІ ФАХІВЦІВ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
Олександр Балабан
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ОНЛАЙНТЕСТУВАННЯ В НАВЧАННІ ХІМІЇ Анотація   PDF
Вікторія Перетятько, Вікторія Коваль
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ДИРИГЕНТСЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ” У ТВОРЧОМУ САМОВИРАЖЕННІ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА Анотація   PDF
Ганна Врубель
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЗМІСТ І СПЕЦИФІКА РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА У ХОРОВОМУ КЛАСІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Лілія Коваленко
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЗМІСТ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ Анотація   PDF
Олена Казаннікова
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕАТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ Анотація   PDF
Світлана Терещенко
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
Тамара Ситник
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика КВАЗІПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Інна Синевич
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика КЕРІВНИК У СФЕРІ ОСВІТИ: ІНТЕЛІГЕНТ, ІНТЕЛЕКТУАЛ, МЕНЕДЖЕР-НОВАТОР Анотація   PDF
Ірина Кучинська
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ДЕФЕКТОЛОГА ЗА УМОВ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Марина Кононова
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Галина Підлужна
 
76 - 100 з 289 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>