Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ДІАГНОСТИКА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТА У ВИЯВІ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Ірина Дорож, Анатолій Ковальчук
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ДІАГНОСТИКА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Жанна Карташова
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Олеся Мартіна
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ К-ПНУ ім. І. ОГІЄНКА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ДО РОБОТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Наталія Гудима
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІТНІХ ТАБОРІВ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ В СИСТЕМІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У КІНЦІ 60-х – ПОЧАТКУ 80-х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Геннадій Ковальчук
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВА Й ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ВІДДІЛЕННЯ “МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ” В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Анотація   PDF
Тетяна Горобець, Василь Шкоба
 
№ 28 (2020): Педагогічна освіта: теорія і практика ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Оксана Василівна Горбатюк
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ яК ЕФЕКТИВНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО зОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
Алла Загородня
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ДО ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: Е.Д. ГІРШ І “БАЗОВІ ЗНАННЯ” Анотація   PDF
Наталія Дічек
 
№ 28 (2020): Педагогічна освіта: теорія і практика ДОСВІД ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Анотація   PDF
Євгеній Володимирович Орлов
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Людмила Шелестова
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ДУХОВНА МУЗИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Людмила Московчук
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОГНІТИВНІЙ ТА ЕМОЦІЙНІЙ СФЕРАХ Анотація   PDF
Олена Максимова, Марія Федорова
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ РОБОТИ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖІО ТА МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ДМШ І ДШМ Анотація   PDF
Віталіна Гріньова
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ГОТОВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Дмитро Пузіков
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Тетяна Танько, Марія Чернявська
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Людмила Московчук
 
№ 28 (2020): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕТНОГРАФІЧНА СПАДЩИНА БОРИСА ГРІНЧЕНКА ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1880–1900-ТІ РР.) Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Коляденко
 
Том 2, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕТНОРЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОЇ МОВИ НАРОДНОТАНЦЮВАЛЬНОЇ МУЗИКИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ (НА ПРИКЛАДІ АНСАМБЛЮ НАРОДНОЇ МУЗИКИ ОЛЕКСІЯ БЕЦА) Анотація   PDF
Іван Маринін
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ІГРОВИХ МОДЕЛЕЙ СУПЕРНИЦТВА І СПІВПРАЦІ У МІНІ-ФУТБОЛІ Анотація   PDF
Євгенія Шаповал, Олександр Донець, Олександр Петришин
 
№ 27 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЖАНРОВЕ РОЗМАЇТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ НАРОДНО-ПІСЕННОЇ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ Анотація   PDF
Світлана Чайка
 
Том 1, № 25 (2018): Педагогічна освіта: теорія і практика З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 20-Х – ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ ст. В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Геннадій Ковальчук
 
Том 1, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТА ЯК СУБ'ЄКТА НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ Анотація   PDF
Оксана Сагач
 
Том 2, № 26 (2019): Педагогічна освіта: теорія і практика ЗАСОБИ “ТЕАТРАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ” У ВИХОВАННІ ФАХІВЦІВ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
Олександр Балабан
 
№ 28 (2020): Педагогічна освіта: теорія і практика ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ ПРИ ПОЧАТКОВОМУ НАВЧАННІ ДІТЕЙ ПЛАВАННЮ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕНОГО БАСЕЙНУ Анотація   PDF
Валентина Володимирівна Зубко, Вадим Миколайович Парахонько, Констянтин Миколайович Смірнов
 
76 - 100 з 335 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>