DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.422-433

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ

Валентина Анатоліївна Фрицюк

Анотація


У статті доведено необхідність визначити концептуальні засади формування готовності майбутніх учителів до професійного саморозвитку відповідно до сучасних і перспективних вимог сфери освіти, теоретичного обґрунтування й методичного забезпечення такої науково-методичної системи навчання і виховання студентів педагогічних ЗВО, яка б заповнювала прогалини підготовки майбутніх фахівців до професійного саморозвитку, давала змогу істотно підвищити рівень їхньої готовності до безперервного професійного саморозвитку. Схарактеризовано розроблену науково-методичну систему формування готовності майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку, яка має комплексний характер і становить єдність таких структурних компонентів: теоретико-методологічний (методологічні підходи, психологічні та дидактичні теорії); діагностичний (моніторинг становлення готовності майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку); змістово-дидактичний (принципи структурування змісту загальнопедагогічної підготовки); методичний (моделювання комплексу професійно-педагогічних завдань, спрямованих на формування готовності майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку); технологічний (авторська технологія забезпечення готовності майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку). Доведено, що у процесі підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку важливо дотримуватися дидактичних та специфічних принципів. З основних дидактичних принципів визначено такі: науковості, зв’язку навчання з життям, свідомості й активності студентів, систематичності та послідовності. Основними специфічними принципами підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку виокремлено: принцип динамічності, керованості, цілеспрямованості, суб’єктності, діалогічності, неперервності, саморегуляції, рефлексивної спрямованості.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.