DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.393-403

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Надія Володимирівна Скотна, Галина Миколаївна Лялюк

Анотація


У статті актуалізовано проблему особистісно-орієнтованого підходу до реалізації̈ індивідуальної̈ освітньої̈ траєкторії̈ здобувача вищої̈ освіти. Наголошується, що особистісна парадигма вищої̈ освіти стала однією з домінуючих у сучасний період розвитку украї̈нського суспільства системою методолого-теоретичних норм і стандартів та аксіологічних критерії̈в, що розкривають характерологічну цілісність освітньо-виховного процесу ЗВО та регулюють науково-дослідну та практичну інноваційну педагогічну діяльність викладачів та студентів. Головною цінністю в навчально-виховному процесі ЗВО є особистість, її моральна позиція, культура та професійна компетентність. Визнання студентом себе суб’єктом особистісного і професійного становлення посилює його відповідальність за результати своєї професійної підготовки, стимулює пізнання всіх можливостей до саморозвитку, які надає освітній простір закладу вищої освіти, що детермінує потребу в проектуванні власної освітньої програми. Метою статті є обґрунтування особистісно-орієнтованого підходу до реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти. Проаналізовано сутнісні характеристики індивідуальних освітніх траєкторій (далі ІОТ). Розглянуто загальні положення, що стосуються побудови ІОТ. Визначено критерії та оптимальні умови реалізації ІОТ у контексті особистісно-орієнтованого підходу в закладі вищої освіти. Виокремлено шляхи реалізації особистісноорієнтованого підходу до ІОТ здобувачів вищої освіти. Впровадження психологопедагогічного супроводу особистісного розвитку студента є одним з ефективних шляхів реалізації особистісно-орієнтованого підходу до ІОТ здобувачів вищої освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.