DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.341-350

ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Олена Анатоліївна Половіна, Інна Вікторівна Кондратець

Анотація


У статті висвітлюється проблема підготовки майбутніх вихователів, яка спрямована на мотивацію до професійного й особистісного вивищення. Окреслено складники фахової̈ підготовки: навчальні дисципліни, педагогічна практика, атестація. Схарактеризовано мистецьку компоненту фахової̈ підготовки, яку розглянуто як чинник, що безпосередньо впливає на формування мистецької̈ компетентності майбутніх вихователів. Акцентовано увагу на викликах у підготовці майбутніх вихователів до організації̈ мистецької̈ освіти дітей дошкільного віку, що пов’язані з формуванням рефлексивної̈ культури всіх учасників освітнього процесу. Визначено, що одним із чинників, які впливають на забезпечення якості освіти майбутніх вихователів, є застосування інноваційних технологій навчання. Описано процес підготовки майбутніх вихователів, що ґрунтується на використанні технології мистецької рефлексії й образотворення. Розглянуто основні складники технології мистецької рефлексії й образотворення, які центровані на розвитку базових якостей особистості дитини. Схарактеризовано принципи технології мистецької рефлексії й образотворення: єдності трьох середовищ; синтезу підходів до освіти; системності, послідовності й наступності; ґрунтування на суб’єктному досвіді; елективності; позитивних стимулів; створення корпоративної атмосфери навчання, взаємної довіри та поваги, співробітництва і взаємопідтримки; створення ситуації успіху. Визначено методичний інструментарій технології мистецької рефлексії й образотворення: когнітивно-пізнавальні методи навчання, методи коопераційного навчання, методи інтерактивного навчання метод імітацій, ілюстраційний метод. Описано алгоритм апробації технології мистецької рефлексії й образотворення під час викладання методик мистецького спрямування. Продемонстровано ефективність апробованої технології, що підтверджено даними підсумкової педагогічної діагностики.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.