DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.87-96

ПСИХОЛОГІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТРЕСУ СУБ’ЄКТІВ ІНКЛЮЗИВНИХ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ

Мар’ян Миколайович Тріпак, Наталя Романівна Сторожук

Анотація


Період становлення й запровадження інклюзивного освітнього
простору є важливим з огляду на те, що адаптація суб’єктів соціуму з
інвалідністю в соціокультурне й фінансове-економічне середовище соціалізації,
професійна готовність суб’єкта інклюзивних державних інституцій до надання
всебічної допомоги різним верствам населення, збереження власного
психічного здоров’я завдяки успішному подоланню дистресів є необхідним.
У статті обґрунтовано теоретично-прагматичні постулати фінансово-
економічної, психологічної та соціально-реабілітаційної інклюзивної доктрини
спеціалізованих інституцій України, які відображають інклюзивну діяльність у
соціально-економічної системі державної установи та її місце й роль у
глобалізаційних процесах. Тобто охоплено така парадигма як інклюзивна
інституція та її психологічні умови, механізми й закономірності фінансово-
економічної діяльності. Визначено, що в сучасних умовах найбільш помітний
вплив на розвиток фінансово-економічної психології мають психологія
підприємництва, психологія управління та менеджменту.
Метою дослідження є вивчення стресів, що виникають у професійній діяльності
суб’єктів інклюзивних державних інституцій в умовах глобальної світової
пандемії. Тобто, готовність суб’єкта інклюзивних державних інституцій до
надання всебічної допомоги різним верствам населення й необхідність
водночас зберегти власне психічне здоров’я завдяки успішному подоланню
дистресів на основі відповідних знань про психофізіологію стресу, його причини
та наслідки, індивідуальні та групові метод реабілітації, самостійної допомоги,
корекції посттравматичних стресових розладів. Крім того, в статті
розглядаються ознаки управління, вишколи подолання та зовнішньо-
опосередковані способи адаптивної саморегуляції стресом суб’єктів соціуму в
тому числі и суб’єктів інклюзивних інституцій. 

У цьому дослідженні визначено пріоритетність суб’єктів інклюзивних
державних інституцій у фінансово-економічних параметрах подолання
відповідних психологічних стресів та кризи в умовах глобальної світової
пандемії. Визначено, що сучасна психологія фінансів і фінансово-економічної
діяльності інклюзивних інституцій – об’єкт боротьби ідеологій, науково-
освітніх доктрин, політичних переконань, соціально-економічних уявлень про
соціальну справедливість суб’єкта інклюзивного соціуму.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.